De Meeren 3 Waalre 06 15002506

Organisaties

Het waarborgen van veiligheid voor u en uw medewerkers heeft de hoogste prioriteit. U wilt hierin geen enkel risico lopen.

Gelukkig is dat ook niet nodig. IVEducatie biedt diverse cursussen, lezingen en workshops op maat om veiligheid onder de aandacht te brengen en te borgen.

Steeds grotere verplichting

theorieDe bedrijfhulpverlener bestaat volgens de wet reeds niet meer, de term is al vervangen door Basishulpverlener, om aan te geven dat deze kan handelen in een noodsituatie. De verplichting wordt vanuit het kabinet sterker, de inspecterende instantie (ARBO-dienst) wordt strenger. Hiernaast is het hebben van een goede BHV-organisatie een must voor menige verzekeringsinstantie. Zoals je aangeeft is de BHV vanaf 1 april 2014 ook verplicht buiten het bedrijfsleven.

Cursusaanbod

stabiele zijliggingEHBO
Eerste hulpverlener Basis
Eerste hulp langs de lijn
Eerste hulp bij Verkeersletsel
Firste AID International

Verenigingen

Met name voor de vaste huurders. Hier geldt dan ook het principe van een verzamelgebouw: iedere huurder (vaste gebruiker) is verplicht zelf de BHV op orde te hebben en afspraken te maken met de overigen indien een (grote) calamiteit zich voordoet. Als het aan het kabinet ligt zal de bedrijfshulpverlening worden vervangen door basishulpverlening. Basishulpverlening is straks niet meer alleen verplicht voor bedrijven maar ook op andere plaatsen waar mensen samenkomen.

Verplichting

Basishulpverlening is straks niet meer alleen verplicht voor bedrijven maar ook op andere plaatsen waar mensen samenkomen. Zoals:

  • Vrijwilligersorganisatie
  • Kleine evenementen
  • Clubhuizen
  • Sportverenigingen

Contact

Wilt u een opleiding op maat binnen uw organisatie organiseren? Informeert u dan naar de mogelijkheden en neem contact op.