De Meeren 3 Waalre 06 15002506

Ouderen

Ouderen worden geacht steeds langer thuis te blijven wonen. Ze zijn steeds meer afhankelijk van mantelzorgers of korte hulpverlening. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid van ouderen. Daar wil IVEducatie in ondersteunen.

Verzorgers

Niet alleen zijn ouderen vaker slachtoffer van valpartijen of ongelukjes. Ouderen moeten ook steeds meer voor zichzelf zorgen. IVEducatie heeft voor ouderen speciale programma’s geschreven. Voor verzorgers van ouderen maar ook voor ouderen zelf om vertrouwen te geven in het alleen zijn.

Ouderen

Hoe zorgt u er nu voor dat u uw val kunt breken? Wat is de vluchtroute voor u als u in een rolstoel zit? Welke hulp kun u uzelf en/of uw partner of medebewoners geven bij calamiteiten. Na het volgen van deze workshops weet u wat u moet doen bij gevaarlijke situaties.

InhoudHoe gaat het met u

  • Weerbaarheid
  • Valtraining
  • Vluchtroute
  • Eerste hulp geven
  • Hulp inschakelen
  • EHBO voor verzorgers

Contact

Workshops worden individueel of in groepsverband gegeven in bejaardentehuizen. Wilt u een workshop op maat, neemt u dan contact met me op.

** Gebruik CTRL (Windows) of CMD (Mac OS) om meerdere cursussen te selecteren.