De Meeren 3 Waalre 06 15002506

Sport

Sportverenigingen

U bent als bestuurslid verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat. Dat is een hele verantwoording. Elke sportvereniging is aansprakelijk voor de acties van hun bestuurders, leden, trainers en vrijwilligers. Bijvoorbeeld als er iemand van de tribune valt omdat de leuning los zit, of als er een buikloop ontstaat onder de leden omdat er iets mis gaat in de kantine. Maar ook als er geen of onvoldoende hulp wordt gegeven bij calamiteiten bent u aansprakelijk.

Hoe zorg je voor een veilig sportklimaat?

  • Zorg voor een veilig sportklimaat door de gevaren in de omgeving op tijd te signaleren
  • Vervang kapotte materialen.
  • Zorg voor voldoende toezicht bij evenementen.
  • Zorg voor gekwalificeerd personeel en vrijwilligers
  • Geef voorlichtingen over blessure preventie
  • Geef voorlichtingen over hoe te handelen bij calamiteiten.

EHBO

IVEducatie biedt verschillende lezingen, workshops en opleidingen op het gebied van sporten en veiligheid op maat. Neem vandaag nog contact met op om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer over specifieke opleidingen voor zwemmen.