De Meeren 3 Waalre 06 15002506

EHBO

“Wees een held wanneer het telt”

Slogan Oranje Kruis

Als instructeur van het Oranje Kruis ondersteun ik deze slogan. De grondwet bepaald dat we verplicht zijn onze medemensen in nood te helpen naar vermogen. Als ons vermogen groeit, groeit ook de hulp die we aan elkaar kunnen geven en daarmee worden mensen geholpen en soms zelfs gered van de dood.

verantwoordelijkheid

Als u verantwoordelijk bent voor mensen wilt u dat zij veilig zijn. En mocht er iets gebeuren dan wilt u dat u weet hoe u moet handelen. U wilt niet overvallen worden door paniek, maar overgaan tot handelen omdat u kennis van zaken heeft. U wilt op zijn minst dat er mensen aanwezig zijn die kennis van zaken hebben en die u kunt inschakelen.

Eerste hulpverlening

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen. Wanneer er hulp van u verwacht wordt heeft het niet altijd met een ongeval te maken. Een hartinfarct, beroerte of verstikking vallen niet direct onder een ongeval. Daarom wordt er tegenwoordig steeds vaker gesproken over Eerste Hulpverlening.
Een Eerste Hulpverlener weet hoe te handelen om de toestand van het slachtoffer te stabiliseren en vaak ook om te verbeteren. Een snelle adequate eerste hulpverlening bevordert de genezing en kan levensreddend zijn.

Leidt uzelf of uw team nu op.

Basiscursus
Workshops
First AID International
Eerste hulp aan kinderen
Eerste hulp bij sportletsel
Eerste hulp bij verkeersletsel

Contact

Hebt u vragen of specifieke wensen? Neemt u dan contact met mij op.